Våra sinnen

Människan har en lång rad olika sinnen. Exakt hur många sinnen vi har är föremål för debatt. Redan på 300-talet före Kristus så fastslog Aristoteles att vi hade fem sinnen. Dessa sinnen var syn, hörsel, känsel, lukt, och smak. Denna uppdelning stod fast i mer än 2000 år.

Aristoteles uppdelning anses nu föråldrad och forskare anser att vi har minst sju sinnen. Många forskare hävdar dock att vi har många fler än så. Exempel på nya sinnen inkluderar Termoception (Värme), Nociception (Smärta), Proprioception (egna kroppen), Interoception (intern reglering), Equilibrioception (Balans), och Mechanoreception (Vibrationer).

Det vetenskapliga samhället debatterar fortfarande vilka av dessa sinnen som skall anses vara äkta sinnen och vilka som inte skall anses vara det. Det kommer troligen dröja många år innan ett nytt konsensus nås om hur många sinnen vi har. Nedan kommer vi ta en titt på våra 5 mest kända sinnen, Aristoteles sinnen, och de nedsättningar som man kan drabbas av.

hörselHörsel

Hörseln spelar en mycket stor roll i våra liv och att leva med nersatt hörsel kan vara ett handikapp som är svårt att hantera. Hörapparater, teckenspråk och andra hjälpmedel gör dock att de flesta drabbade kan leva ett gott liv.

Om du vill veta mer om hörselproblem så hittar du mycket information i menyn ovan.

synSyn

Synen är ett annat av våra absolut viktigaste sinnen. Vi behöver kunna se för att kunna navigera i vardagen. Det är få svenskar som är helt blinda men nedsatt syn är ett mycket vanligt handikapp som drabbar en stor del av befolkningen när de blir äldre. Nedsatt syn kan till viss del motverkas med bra vanor och hälsosam kost men det är omöjligt att helt eliminera risken.

Individer med nedsatt syn kan ibland korrigera detta problem genom att genomgå laserkirurgi. De flesta svenskar väljer dock att istället använda sig av linser och glasögon som upplevs som billigare och säkrare. Att köpa glasögon och linser har aldrig varit enklare eller billigare. Webbsidor såsom linser.com gör det enkelt att jämföra priserna i olika online butiker och köpa linserna där de är billigast.

doftDoft

Doftsinnet är ett sinne som för många inte anses vara lika viktigt som syn och hörsel. Faktum är att ett nedsatt doftsinne kan vara en välsignelse i vissa situationer. Det berövar dig dock också från många av livets njutningar såsom doften av syrener, regn och nybakta kanelbullar. Ett nedsatt doftsinne tenderar också oftast att påverka hur man upplever vissa smaker och det är inte ovanligt att försämringar i doftsinnes påverkar en smakpreferenser. Det finns relativt lite som man kan göra om man får nedsatt doftsinne.

smakSmak

Smaksinnet är ett annat sinne som inte fyller en lika viktig funktion i dagens samhälle som det gjorde tidigare i mänsklighetens utvecklingen. Smaksinnet är idag ett sinne som främst ger dig njutning från olika smaker. Historiskt sätt har dock smaksinnet spelat en viktig roll för att varna personen om vilken mat man äta och vilken mat som är skadlig för dig.

Det finns inte mycket man kan göra om man har nersatt smaksinne förutom att använda starkare kryddor i sin mat.

känselKänsel

Din känsel hjälper dig att instinktivt undvika faror. Du känner värme och smärta som låter dig undvika att faran orsakar mer skada. Personer med nedsatt känsel tenderar ofta att skada och bränna sig själv mer eftersom de inte får impulser att undvika det. Nedsatt känsel orsakar även att man går miste om många andra saker som ger glädje i livet såsom din partners beröring.

Det finns få behandlingar för personer med nedsatt känsel.