Hörselskador

hörselskadaOm man är hörselskadad så märker man tydligt att man har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen. Ibland kan en hörselskada till och med göra att min blir helt döv på ett eller båda öronen. Däremot är det sällsynt och det krävs väldigt starka ljudnivåer eller slag mot ett öra för att förstöra hörseln helt. Enligt undersökningar så är det över 1,3 miljoner människor som har mer eller mindre nedsatt hörsel. Av alla dessa människor är det över en halv miljon som skulle behöva en hörapparat men det är endast ca 300.000 människor som använder det.

Att vara döv innebär att man inte kan höra några ljud alls, inte ens med hjälpmedel som en hörapparat. I de flesta fall så föds man döv men det händer även att barn kan utveckla dövhet under sin uppväxt. Man kan även bli döv av olyckor som orsakar väldigt kraftiga ljud, t.ex explosioner och kraftiga knallar eller om man får ett kraftigt slag mot örat. I Sverige finns det närmare 15.000 helt döva människor som över huvud taget inte kan uppfatta ljud.

Temporär hörselnedsättning

Om man utsätts för kraftiga ljud så kan man få en temporär hörselnedsättning. Detta innebär att hörseln försämras under en viss stund, ibland kortare och ibland längre, sedan återfår man hörseln gradvis igen. Detta kan t.ex ske om man är på en stor konsert, tittar på motorsport eller om man befinner sig på annan plats där det finns ljud med högt decibel. Om man upplever att man får en temorär hörselnedsättning så ska man ta det som ett varningens tecken och att försöka att inte utsätta sig för sådana miljöer för ofta, i alla fall inte utan att använda tillräckliga hörselskydd.

Två huvudtyper av hörselskador

Det finns två olika typer av hörselskador, ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning. Ledningshinder innebär att ljudet inte kan transporteras från trumhinnan till innerörat, ofta till följd av skadad trumhinna. Sensorineural hörselnedsättning innebär att nervcellerna i hörselsnäckan eller i nerverna är skadade eller i vissa fall helt saknas.

En hörselskada kan som sagt uppkomma genom långvarigt buller och plötsliga olycksfall men hörselskador kan även vara ärftliga. Man kan även få både tillfälliga och permanenta hörselskador om man vid flera tillfällen haft öroninflammation eller infektioner i öronen.

Tinnitus

Tinnitus är ett latinskt ord som betyder ”att ringa”. Ordet används då denna hörselskada ofta leder till ett susande/brusande eller ringande/pipande ljud i öronen. Ljudet kan komma och gå i olika nivåer men är oftast konstant. Det är faktiskt så många som nästan en femtedel av den svenska befolkningen som mer eller mindre lider av Tinnitus, detta p.g.a dagens samhället innehåller så otroligt mycket och högt ljud. I de svenska storstäderna är det 40-70 tusen personer i varje stad som lider av symptomen.

Det som orsakar dessa störningsljud är felaktiga impulser som skickas mellan innerörat och hjärnan. Ljuden kan vara så kraftiga och så högintensiva att de kan liknas vid fantomsmärtor. Om det är en svagare form av Tinnitus så kan man lära sig att med tiden leva med dessa missljud. Det finns dock många fall där människor behöver mycket hjälp och stöd för att kunna hantera problemet.

De främsta orsakerna till Tinnitus är plötsliga örontrauman och vistelse i långvarigt buller. Det finns dock fall där Tinnitus har utvecklats i samband med medicinering, hjärnskador, högt blodtryck och spända muskler i nacke eller käke.

Tinnitus kan leda till sömnproblem och allvarlig stress p.g.a de störande ljuden.

Bullerskador

Bullerskador uppstår om man vistats för mycket i miljöer med mycket höga ljud, alltså ljud med högt decibel-tal. Skadan uppstår genom att för kraftiga ljud leds genom örat och förstör håren i öronsnäckan. Bullerskador får man oftast då man arbetar i högljudda miljöer och slarvar med hörselskydd.

Om du misstänker att du har någon form av hörselskada i form av nedsatt hörsel eller om du hör konstiga ljud, så ska du genast kontakta läkare.