Tinnitus

Tinnitus är ett tillstånd som påverkar många människors livskvalitet. I denna artikel utforskar vi vad tinnitus är, inklusive orsaker, symtom, behandlingsmetoder och hur man hanterar dolda men allvarliga hälsoproblem.

Tinnitus är en hörselupplevelse där en person hör ljud – till exempel som pipande, brusande och/eller ringande ljud – när det inte finns någon extern ljudkälla. Detta ”fantomljud” kan variera i tonhöjd och volym och upplevas i ena eller båda öronen.

Tinnitus är en vanlig åkomma som kan drabba människor i alla åldrar, men tillstånd är vanligare hos äldre än hos yngre.

tinnitus illustration

Symtom på tinnitus

En person med tinnitus kan uppleva olika typer av ljud, såsom ringande, susande, klickande eller pulserande ljud. Ljudens intensitet och frekvens kan variera. Hos vissa patienter är ljudet alltid eller nästan alltid där, medan det hos andra kan komma och gå. Styrkan kan variera från ett svagt bakgrundsljud till mycket starka ljud som överröstar de externa ljudkällorna i miljön. Vissa personer med tinnitus märker mest av sin tinnitus när det är tyst runt omkring dem.

Orsaker till tinnitus

  • Hörselskador: En av de vanligaste orsakerna till tinnitus är skador på de små sensoriska hårcellerna i innerörat, ofta på grund av exponering för höga ljud.
  • Åldersnedsättning: En annan vanlig orsak är nedsatt hörsel hos äldre personer (åldersnedsättning).
  • Övriga hälsotillstånd: Andra orsaker inkluderar öroninfektioner, anemi, problem med ämnesomsättningen, uppbyggnad av öronvax, hjärt- och kärlsjukdomar, spänningar i nacke, käkleder och axlar, samt vissa läkemedel.
  • Psykologiska faktorer: Depression, stress och ångest kan vara en orsak till tinnitus eller förvärra tinnitus.

Hos vissa patienter lyckas man aldrig slå fast någon viss orsak till tinnitusen.

Förebyggande åtgärder

Att skydda öronen från skadliga ljud och ha en hälsosam livsstil kan bidra till att minska risken för att utveckla tinnitus. Som nämnts ovan är det dock inte alla fall av tinnutus som beror på skadliga ljud, så man kan drabbas av tinnitus ändå om man har otur.

Diagnos och behandling

  • Medicinsk utvärdering: En grundlig medicinsk utvärdering, inklusive en hörseltest, är viktigt för att fastställa orsaken och omfattningen av tinnitus.
  • Behandlingsmetoder: Behandling kan innefatta ljudterapi, användning av hörapparater, kognitiv beteendeterapi och i vissa fall medicinering.
  • Hantering: Att lära sig hantera tinnitus är ofta en viktig del av behandlingen. Detta kan inkludera stresshantering, avslappningstekniker och att undvika faktorer som kan förvärra tillståndet.

Att leva med tinnitus

Tinnitus kan bland annat påverka koncentrationen och förmågan att sova, vilket leder till trötthet, irritabilitet och svårigheter i vardagen. I allvarliga fall kan tinnitus innebära en avsevärd nedsättning av livskvalitén.

Många människor lär sig att leva med tinnitus och anpassar sitt liv för att minska dess påverkan. Det finns också behandlingsmetoder att prova (se ovan), men deras effekt varierar.

Att delta i stödgrupper kan vara till hjälp för att dela erfarenheter och hantera praktiska och känslomässiga aspekter av tillståndet.

Sammanfattning

Tinnitus är ett komplext tillstånd som kan ha en betydande påverkan på livskvaliteten. Även om det för närvarande inte finns något botemedel, finns det olika sätt att hantera och minska symtomen och hur de påverkar ens liv.