Skydda hörseln på konserter

På konserter är det inte ovanligt att ljudstyrkan når upp i 115 dB eller mer, vilket är tillräckligt för att skada hörseln redan efter några minuter. Vi är olika känsliga och de påfrestningar örat har utsatts för tidigare påverkar också vilka effekter så här höga ljud får. Man bör därför alltid skydda sina öron när man bevistar musikevenemang där man kan räkna med att ljudnivån kommer att vara riskfyllt hög, till exempel konserter och nattklubbar.

konsertSom tur är finns det idag hörselskydd som tagits fram särskilt för att passa för den som inte vill blockera så mycket ljud som möjligt utan bara önskar skydda örat från skador och samtidigt kunna njuta av musiken. Det handlar alltså om att få ned volymen utan att filtrera bort viktiga delar av musikens komponenter.

För konserter rekommenderas hörselskydd som minskar ljudnivån jämt över alla frekvenser, annars kommer hörselskyddet göra att musiken uppleves väldigt annorlunda med hörselskydden på eftersom vissa frekvenser filtreras bort mer effektivt än andra.

Exempel på andra faktorer man bör ta hänsyn till när man väljer hörselskydd för konserter:

  • Vill du har öronproppar eller hörselkåpor? Utbudet av öronproppar som släpper in musik på ett bra vis är större än utbudet av hörselkåpor som klarar av detta. Hörselkåpor tenderar att dämpa ljudet så mycket att man förlorar en del av musikupplevelsen.
  • Sitter hörskyddet bekvämt? Ett hörselskydd som inte sitter bekvämt riskerar att bli ett hörselskydd man struntar i att använda.

    Det är sällan så att one-size-fits-all när det kommer till hörselskydd utan bra tillverkare brukar erbjuda sin produkter i olika storlekar – särskilt om det är en avancerad öronpropp som ska passa i örat och till skillnad från en väldigt okomplicerad skumgummipropp inte kan klippas till av användaren utan att den förlorar sin funktionalitet.

  • Vilket material är hörselskyddet gjort av? Tål du detta material, även för en längre stunds användning, till exempel under en flera timmar lång konsert? För känsliga öron kan hypoallergenisk silikon vara att föredra, men för vissa personer är det andra material som passar bättre.
  • För en bra musikupplevelse brukar det krävas att man skaffar sig lite dyrare hörselskydd än engångsöronproppar. Om du köper hörselskydd som är tänkta att användas många gånger, se till att du även ordnar bra förvaring för dem så att de skyddas när de inte används och är lätta att ha med sig. Det är också viktigt att hörselskydden är lätta att rengöra mellan varje användning.
  • Är det viktigt för dig att hörselskydden är diskreta när du går på konsert? Eller är det okej att de syns förutsatt att de har ett tilltalande utseende? Eller spelar ingen av dessa faktorer någon roll? Här är det bäst att vara ärlig mot sig själv och köpa hörselskydd som faktiskt kommer att användas.
  • Är hörselskydden CE-godkända?

Flera faktorer spelar in

musikRisken för att drabbas av en hörselskada under en konsert beror inte bara på exakt hur hög volymen är utan även på hur långvarig exponeringen är. Om öronen inte har hunnit återhämta sig från tidigare exponering ökar risken ytterligare. Om ditt öra har utsatts för höga ljudnivåer är det mycket viktigt att det får vila från höga ljud så att det får chans att återhämta sig.

Ju högre volym, desto kortare tid klarar örat av ljudet utan att bli skadat. 85 dBA kontinuerligt i åtta timmars tid är lika farligt som 88 dBA i fyra timmar eller 91 dBA i två timmar.

Ljud över 115 dBA innebär hög risk för skada även om de bara är mycket kortvariga. Socialstyrelsens rekommendation för konserter är att volymen aldrig ska överskrida 100 dBA.

Varning för tillvänjning

När man vistats en stund på en konsert där man utsätts för höga ljud brukar man börja vänja sig och det som upplevdes som väldigt högt initials känns nu inte så farligt. Detta innebär absolut inte att ljudnivån inte längre är skadlig. Tvärt om är det en varningssignal som bör tas på allvar.

På nattklubbar är det vanligt att DJ:n ökar volymen under nattens gång för att kompensera för att gästerna gradvis vänjer sig vid volymen. Detta gör att risken för skada ökar ju längre man stannar kvar, särskilt med tanke på att öronen redan har utsatts för så mycket ljudenergi att man tillfälligt börjat höra sämre än tidigare.

Barn

Barn har extra känsliga öron och kan få bestående hörselskador av en mängd ljudenergi som de flesta vuxna öron skulle klara av utan bestående men. Det är därför extra viktigt att barn skyddas vid konserter, och detta även om volymen är så pass låg att vuxna inte upplever den som riskfylld.

Trivia

När Dire Straits spelade i Sverige år 1992 uppmättes ljudstyrkan till 134 dBA.

Som jämförelse kan nämnas att en bensindriven motorgräsklippare brukar ligga kring 90 dBA, en motorsåg kring 100 dBA, en ambulanssiren kring 120 dBA och motorn hos ett jetplan kring 140 dBA.