Skydd och SNR

För att minska risken för hörselskador i bullriga miljöer och tillfällen då man utsätts för höga ljudnivåer, så finns det en hel del olika hörselskydd att använda. De vanligaste hörselskydden är hörselkåpor och öronpluggar. Beroende på vilken miljö man ska befinna sig i så behöver man olika skydd eftersom alla dessa dämpar ljudnivåerna olika mycket. Nedan har du några exempel på bra hörselskydd som bör användas i olika miljöer.

Välj rätt hörselskydd utefter SNR-värdet

För att du ska kunna välja rätt hörselskydd så bör du känna till mätvärdet för dämpningen av ljudnivån – SNR-värdet. SNR står för Single Number Rating och det visar värdet för hur mycket ljudnivån i genomsnitt minskar vid användande av hörselskyddet. Exempel: SNR-värde på 30 dB, minskar ljudnivån med 30 dB. Detta innebär att om du använder detta hörselskydd och befinner dig i en miljö med en ljudnivå på 100 dB så kommer du att uppleva en ljudnivå på ca 70 dB, vilket är under den skadliga gränsen.


ÖronpropparÖronproppar

Öronproppar är ett utmärkt hörselskydd då du kanske inte vill att det syns eller om du inte har möjlighet att bära på hörselkåpor. Öronproppar skyddar faktiskt ofta lika bra som hörselkåpor och de kan mycket väl ge ett fullgott skydd i miljöer på upp till 110 dB.

SNR: 25-35 dB

Sömnproppar
Om du har svårt att sova eller väldigt lätt blir väckt på natten, så finns det smidiga och behagliga öronproppar som du kan använda för att stänga ute ljud på natten. Dessa proppar är speciellt framtagna för maximal komfort. Även om de inte är tillverkade för att dämpa väldigt höga ljudnivåer så räcker de utmärkt för t.ex gräsklippning.


Hörselkåpor

hörselkåporHörselkåpor är ibland ett måste då många upplever ett stort obehag av att ha klämmande öronproppar i öronen. Ljuddämpningen kan också upplevas mer behaglig än med öronproppar då öronen får ett litet luftrum mellan skyddet och ljudet. Det finns många olika märken och modeller av hörselkåpor och därför är det viktigt att du väljer hörselkåpor som verkligen klarar den ljudnivå som du ska befinna dig i.

SNR: 30-40 dB

Aktiva hörselkåpor
Det finns vissa aktiva hörselkåpor som på elektronisk väg utestänger mer ljud än vanliga hörselkåpor. Det finns även vanliga hörlurar för musik med elektroniska funktioner, stänger ute bakgrundsljud och således dämpar bullernivån. Dessa hörlurar bör dock inte användas som skydd i miljöer med mycket höga ljudnivåer.

Hörselkåpor med radio
På industrier och andra arbetsplatser är det populärt att använda hörselkåpor med inbyggd radio. Detta kan många gånger vara ett mycket bra alternativ för att dränka bullerljud med musik. Tänk dock på att du inte lika lätt hör omgivande ljud och att musiken kan vara distraherande i ditt arbete. Använd inte hörselkåpor med musik där det finns risk för påkörning eller andra liknande olyckor.